Wygraj Tablet

PGK "Saniko" Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

CHCESZ WYGRAĆ TABLET? - KLIKNIJ TUTAJ

 

KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY WCEE

konkurs Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "ZRÓB COŚ DLA ZIEMI - KUPUJ Z GŁOWĄ" organizowanym przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

 

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ.

 

Komunikat

KOMUNIKAT

 

 

Informujemy że nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z firmą ECO TEAM oferującą usługę mycia i dezynfekcji pojemników.

W przypadku uszkodzenia pojemnika przez ww firmę odpowiedzialność ponosi właściciel posesji.

 

 

PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

altMieszkańcy miasta, chcąc pozbyć się odpadów nietypowych wytworzonych w gospodarstwie domowym tj. leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów pobudowlanych, zużytych opon itp. mogą dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców miasta Włocławek, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Miasta. Celem uniknięcia podrzucania do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie Włocławka, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Więcej…
 

Osiedlowe Punkty Gromadzenia Odpadów

Zasady dostarczania odpadów do Osiedlowych Punktów Gromadzenia Odpadów (gniazd)


Mieszkańcy miasta, którzy w swaltoich domach wysegregują odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła i papieru, mogą dostarczyć je do osiedlowych punktów gromadzenia odpadów czyli tzw. gniazd. Gniazda znajdujące się na terenie miasta Włocławka wyposażone są w pojemniki z przeznaczeniem na zbiórkę trzech frakcji odpadów: tworzyw sztucznych, szkła i papieru, przy czym nie wszystkie punkty wyposażone są w pojemniki na opakowania z papieru. Odpady opakowaniowe do osiedlowych punktów gromadzenia dostarczać mogą wyłącznie mieszkańcy miasta Włocławek, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Miasta. Z gniazd nie mogą korzystać osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż Miasto Włocławek bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, zobowiązane do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do gniazd nie należy także dostarczać odpadów innych niż tworzywa sztuczne, szkło i makulatura, odpady takie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady dostarczone do Osiedlowego Punktu Gromadzenia, mieszkaniec winien umieścić w pojemniku, nie należy pozostawiać ich obok pojemnika. W przypadku gdy wielkość odpadu uniemożliwia umieszczenie go w pojemniku należy dostarczyć odpad do PSZOK.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.