Koniec sprzedaży kwiatów

Sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym

 

Informujemy, że zakończyliśmy sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym.

Dziękujemy.

 

Zmiana terminu odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów


Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 26.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu wywozu nieczystości stałych:


MIASTO WŁOCŁAWEK

  • w niektórych rejonach od 23.05.2016r. do 27.05.2016r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

  • w niektórych rejonach od 23.05.2016r. do 27.05.2016r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Informacja

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

   Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Włocławek informujemy, że w sobotę wydłużyliśmy czas pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Komunalnej 4.

 

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK w sobotę: 8:00 - 16:00


 

Mobilne PSZOK-i

Mobilne PSZOK-i

 

PGK Saniko od najbliższego weekendu uruchamia mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy będą mogli pozbyć się wytwarzanych
w gospodarstwach domowych odpadów problemowych. Skąd pomysł na tego rodzaju inicjatywę??

Więcej…
 

Środki z Funduszu Spójności dla RZUOK w Machnaczu

Środki z Funduszu Spójności dla RZUOK w Machnaczu

 

 

21 stycznia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie RZUOK w Machnaczu”. Inwestycja została sfinansowana w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona ziemi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Więcej…
 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.