Harmonogramy - informacja

Harmonogramy wywozów nieczystości stałych z posesji zamieszkałych, punktów gniazdowych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są w zakładce "Harmonogramy" (ostatnia pozycja w menu po lewej stronie). 

 

Komunikat o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych

Komunikat o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 04.06.2015r. nastąpi zmiana terminu wywozu nieczystości stałych:


GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

  • w niektórych rejonach od 01.06.2015r. do 05.06.2015r. może nastąpić przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

  • w niektórych rejonach od 01.06.2015r. do 05.06.2015r. może nastąpić przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 

 ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Sprzedaż kwiatów

PGK "Saniko" Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęła sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym.

 

NAZWA

CENA BRUTTO

DETAL

CENA BRUTTO

HURT

SPRZEDAŻ

HURTOWA

BACOPA 2,00 ZŁ 2,00 ZŁ OD 20 SZT.
BEGONIA 4,00 ZŁ 4,00 ZŁ OD 20 SZT.
GAZANIA 3,50 ZŁ 3,00 ZŁ OD 20 SZT.
KOMARZYCA 3,00 ZŁ 3,00 ZŁ OD 20 SZT.
PELARGONIA 3,50 ZŁ 3,50 ZŁ OD 20 SZT.
STOKROTKA AFRYKAŃSKA 3,00 ZŁ 3,00 ZŁ OD 20 SZT.
SURFINIA 3,00 ZŁ 3,00 ZŁ OD 20 SZT.

 

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta na ul. Komunalną 4

od godz. 7:00 do 14:00

Poprawiony: piątek, 29 maja 2015 06:11
 

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

 

Szanowny Kliencie,

     W związku z pojawiającymi się utrudnieniami dotyczącymi odbioru worków typu BIG-BAG na odpady pobudowlane z niektórych posesji na terenie Miasta Włocławek uprzejmie zawiadamiamy, że ich odbiór realizowany jest przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton o wymiarach 3,1m/8,6m (szerokość/długość). Biorąc pod uwagę parametry techniczne samochodu specjalistycznego, za pomocą którego dokonywany jest wywóz ww. worków zwracamy się do Państwa z prośbą o ustawienie worków w miejscu, gdzie umożliwiony będzie do nich dojazd ww. pojazdem. Droga dojazdowa winna być utwardzona i szeroka na minimum 3,5m, zaś na zakrętach jej szerokość winna umożliwić swobodne manewrowanie pojazdem. Niezapewnienie powyższych warunków odnośnie umiejscowienia worka typu BIG-BAG wiązać się będzie ze znacznymi utrudnieniami, bądź też niekiedy może uniemożliwić całkowicie jego odbiór. Prosimy zatem o dostosowanie się do ww. wymagań.

      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Komunikat

 

Komunikat

 

Powołując się na art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miasta Włocławek informujemy, iż nieruchomości niezamieszkałe (tj. obiekty gastronomiczne, placówki handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nie zostały włączone do systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę, co oznacza, iż zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych pozostają w mocy i nie ma obowiązku ich wypowiadania z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

Ponadto zgodnie z art. 6 przedmiotowej Ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Nadmieniamy jednocześnie, iż w związku z koniecznością osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów, o których mowa w ww. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórca odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do wyselekcjonowania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz opakowaniowych.

 

W konsekwencji zmian przepisów istnieje obowiązek dokonania zmiany w naszej ofercie oraz dostosowania wzorca umowy, o czym Państwa poinformujemy.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.