Środki z Funduszu Spójności dla RZUOK w Machnaczu

21 stycznia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie RZUOK w Machnaczu”. Inwestycja została sfinansowana w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona ziemi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Więcej…
 

Zbiórka choinek

ZBIÓRKA CHOINEK

   zbiorka choinek 2PGK „Saniko” Sp. z o.o., jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów organizuje we Włocławku zbiórkę żywych choinek. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne drzewka można będzie bezpłatnie pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zlokalizowanych na włocławskich osiedlach i oznaczonych napisem „Zbiórka choinek”. Zbiórka rozpoczęła się w piątek 15 stycznia i potrwa przynajmniej do końca miesiąca. Przypomnijmy, że wszystkie zebrane podczas akcji choinki trafiają do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gdzie po rozdrobnieniu poddawane są procesowi kompostowania. Poniżej prezentujemy listę punktów, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki choinek:

Osiedle Śródmieście:
- ul. Zielony Rynek (parking przy hali targowej)
- ul. Cyganka 25 (przy pojemnikach na surowce wtórne)

Osiedle Zazamcze:
- ul. Promienna (pętla autobusowa)
- ul. Toruńska 53B
- ul. Chocimska/Pogodna

Osiedle Zawiśle:
ul. Grodzka/Witoszyńska (przy pojemnikach na surowce wtórne)
ul. Lipnowska/Chełmicka
ul. Grodzka/Bursztynowa (przy pojemnikach na surowce wtórne)

Osiedle Kazimierza Wielkiego:
ul. Polna/Barska (naprzeciw Biedronki)
ul. Ostrowska/Kręta
ul. Płocka (parking przy posesji 127a)

Osiedle Południe:
ul. Broniewskiego (plac cyrkowy – przy pojemnikach na surowce wtórne)
ul. Kapitulna/Jastrzębia
ul. Norwida (szczyt budynku nr 1)
ul. Dziewińska/Wiejska

Osiedle Michelin:
ul. Bartnicka (naprzeciw Bartnickiej 9 – przy pojemnikach na surowce wtórne)

Warto podkreślić, że od Włocławian, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, choinki odbierane będą łącznie z odpadami biodegradowalnymi, w terminach odbioru tych odpadów. Osoby, które nie prowadzą segregacji odpadów, a tym samym nie posiadają pojemnika na odpady biodegradowalne, mogą odbiór choinki zgłosić telefonicznie do PGK Saniko pod numerem tel. 54 412 38 77 do 79.

Jednocześnie informujemy, że do kontenerów nie należy wrzucać choinek sztucznych oraz żadnych innych ozdób świątecznych.

 

Komunikat

KOMUNIKAT

 

 

Informujemy że nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z firmą ECO TEAM oferującą usługę mycia i dezynfekcji pojemników.

W przypadku uszkodzenia pojemnika przez ww firmę odpowiedzialność ponosi właściciel posesji.

 

 

PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK

altMieszkańcy miasta, chcąc pozbyć się odpadów nietypowych wytworzonych w gospodarstwie domowym tj. leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów pobudowlanych, zużytych opon itp. mogą dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców miasta Włocławek, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Miasta. Celem uniknięcia podrzucania do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie Włocławka, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Więcej…
 

Osiedlowe Punkty Gromadzenia Odpadów

Zasady dostarczania odpadów do Osiedlowych Punktów Gromadzenia Odpadów (gniazd)


Mieszkańcy miasta, którzy w swaltoich domach wysegregują odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, szkła i papieru, mogą dostarczyć je do osiedlowych punktów gromadzenia odpadów czyli tzw. gniazd. Gniazda znajdujące się na terenie miasta Włocławka wyposażone są w pojemniki z przeznaczeniem na zbiórkę trzech frakcji odpadów: tworzyw sztucznych, szkła i papieru, przy czym nie wszystkie punkty wyposażone są w pojemniki na opakowania z papieru. Odpady opakowaniowe do osiedlowych punktów gromadzenia dostarczać mogą wyłącznie mieszkańcy miasta Włocławek, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Miasta. Z gniazd nie mogą korzystać osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż Miasto Włocławek bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, zobowiązane do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do gniazd nie należy także dostarczać odpadów innych niż tworzywa sztuczne, szkło i makulatura, odpady takie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady dostarczone do Osiedlowego Punktu Gromadzenia, mieszkaniec winien umieścić w pojemniku, nie należy pozostawiać ich obok pojemnika. W przypadku gdy wielkość odpadu uniemożliwia umieszczenie go w pojemniku należy dostarczyć odpad do PSZOK.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.