Komunikat - zmiana terminu odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 01.05.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu wywozu nieczystości stałych:


GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

  • w niektórych rejonach od 27.04.2015r. do 30.04.2015r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

  • w niektórych rejonach od 27.04.2015r. do 30.04.2015r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Sprzedaż kwiatów

PGK "Saniko" Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęła sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym.

 

NAZWA

CENA BRUTTO

DETAL

CENA BRUTTO

HURT

SPRZEDAŻ

HURTOWA

BRATEK
1,00 ZŁ -
-
PELARGONIA 4,50 ZŁ 4,00 ZŁ OD 20 SZT.
BACOPA 4,50 ZŁ 4,00 ZŁ OD 20 SZT.

 

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta na ul. Komunalną 4

od godz. 7:00 do 14:00

 

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

 

Szanowny Kliencie,

     W związku z pojawiającymi się utrudnieniami dotyczącymi odbioru worków typu BIG-BAG na odpady pobudowlane z niektórych posesji na terenie Miasta Włocławek uprzejmie zawiadamiamy, że ich odbiór realizowany jest przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton o wymiarach 3,1m/8,6m (szerokość/długość). Biorąc pod uwagę parametry techniczne samochodu specjalistycznego, za pomocą którego dokonywany jest wywóz ww. worków zwracamy się do Państwa z prośbą o ustawienie worków w miejscu, gdzie umożliwiony będzie do nich dojazd ww. pojazdem. Droga dojazdowa winna być utwardzona i szeroka na minimum 3,5m, zaś na zakrętach jej szerokość winna umożliwić swobodne manewrowanie pojazdem. Niezapewnienie powyższych warunków odnośnie umiejscowienia worka typu BIG-BAG wiązać się będzie ze znacznymi utrudnieniami, bądź też niekiedy może uniemożliwić całkowicie jego odbiór. Prosimy zatem o dostosowanie się do ww. wymagań.

      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Komunikat

 

Komunikat

 

Powołując się na art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miasta Włocławek informujemy, iż nieruchomości niezamieszkałe (tj. obiekty gastronomiczne, placówki handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nie zostały włączone do systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę, co oznacza, iż zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych pozostają w mocy i nie ma obowiązku ich wypowiadania z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

Ponadto zgodnie z art. 6 przedmiotowej Ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Nadmieniamy jednocześnie, iż w związku z koniecznością osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów, o których mowa w ww. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórca odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do wyselekcjonowania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz opakowaniowych.

 

W konsekwencji zmian przepisów istnieje obowiązek dokonania zmiany w naszej ofercie oraz dostosowania wzorca umowy, o czym Państwa poinformujemy.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.