Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy
ul. Komunalnej 4, zawiadamia, że posiada do sprzedażyn/w pojazd:

Marka: Renault

Model: Master 100 35DCI

Rok produkcji: 2004

Typ: skrzyniowy

Przebieg: 455 tys. km

Pojemność: 2463 cm3

Rodzaj paliwa: disel

Oferty na zakup pojazdu należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa, znajdującym się przy
ul. Komunalnej 4 we Włocławku, w terminie do dnia 13.05.2016 r. do godz. 1200.

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

1. Dokładną nazwę i adres oferenta.

2. Numer NIP, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

3. Zaoferowaną cenę brutto zakupu pojazdu.

Osoba do kontaktu:

- w sprawach technicznych: Edward Adamkowski tel. 54/412 38 76,

- w sprawach oględzin pojazdu lub złożenia oferty: Kamil Jarzębiński tel. 54/412 38 94, 412 38 66

Wybór nabywcy odbędzie się komisyjnie w dniu 13.05.2016 r. godz. 1230.

Jedynym kryterium wyboru jest najwyższa zaoferowana cena zakupu pojazdu.

Uwaga: Przedsiębiorstwo zastrzega sobie, że sprzedaż pojazdu dojdzie do skutku, gdy najkorzystniejsza zaoferowana przez oferenta cena zakupu pojazdu będzie wyższa od ceny szacunkowej pojazdu ustalonej przez komisję przedsiębiorstwa. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa od ustalonej ceny szacunkowej pojazdu, decyzja
o sprzedaży pojazdu będzie wymagała akceptacji Zarządu przedsiębiorstwa. Brak zgody Zarządu skutkować będzie unieważnieniem postępowania.

 

Zmiana terminu odbioru odpadów

Zmiana terminu odbioru odpadów


Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 03.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu wywozu nieczystości stałych:


MIASTO WŁOCŁAWEK

  • w niektórych rejonach od 02.05.2016r. do 06.05.2016r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

  • w niektórych rejonach od 02.05.2016r. do 06.05.2016r. - przesunięcie odbioru odpadów o jeden dzień.

 

 ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ruszyła wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórki na poszczególnych osiedlach odbędą się w soboty: 23 i 30 kwietnia oraz 7 i 14 maja.

Szczególy w zakładce Harmonogramy oraz na stronie zbierajselektywnie.pl

 

Sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym

Sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym

 

PGK "Saniko" Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż kwiatów pochodzących z własnej uprawy.

W siedzibie przedsiębiorstwa mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku można nabyć:

 

 LP                GATUNEK              

   CENA BRUTTO DETAL  

PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

 CENA BRUTTO HURT

PRZY ZAKUPIE OD 20 SZT.

 1 BACOPA 4,00 zł 3,50 zł
2 BEGONIA 5,00 zł 4,50 zł
3 KOMARZYCA 4,00 zł 3,50 zł
4 PELARGONIA 4,50 zł 4,00 zł
5 SURFINIA 4,50 zł 4,00 zł

 

 

LP               GATUNEK                 CENA BRUTTO DETAL   

PRZY ZAKUPIE 1 SZT.

CENA BRUTTO HURT

PRZY ZAKUPIE OD 50 SZT.

1 TUREK 1,00 zł 0,80 zł

 

ZAKUPU MOŻNA DOKONAĆ W GODZ. OD 7:00 DO 14:00

 ZAPRASZAMY

 

Mobilne PSZOK-i

Mobilne PSZOK-i

 

PGK Saniko od najbliższego weekendu uruchamia mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy będą mogli pozbyć się wytwarzanych
w gospodarstwach domowych odpadów problemowych. Skąd pomysł na tego rodzaju inicjatywę??

Więcej…
 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.