Bezpłatne worki na odpady pobudowlane

Procedura wydawania bezpłatnych worków typu BIG-BAG

altPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. w ramach umowy przetargowej zawartej z Gminą Miasto Włocławek na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązane jest do odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji w ilości 1 metra sześciennego na gospodarstwo domowe rocznie. Odpady te należy gromadzić w worku sizalowym/jutowym o pojemności 1 metra sześciennego, który wydawany jest przez pracowników naszej Spółki osobie upoważnionej.

Darmowy worek typu BIG-BAG przysługuje raz do roku kalendarzowego właścicielowi/przedstawicielowi nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy Miasto Włocławek, na którą to złożona została deklaracja. Worek ten wydawany jest na pisemny wniosek właściciela/przedstawiciela nieruchomości zamieszkałej, po okazaniu się przez niego dowodem osobistym lub dokumentem prawa jazdy potwierdzającym jego tożsamość.

Więcej…
 

Tytuł Irydowy Hit 2015

h15 639x800p1060346 675x1024

24 czerwca 2015 roku w Gniewie odbyła się jubileuszowa Gala Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza i Kujaw i Pomorza A.D. 2015.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. otrzymało Tytuł Irydowy HIT 2015 za wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz modernizację floty pojazdów.

 

Harmonogramy - informacja

Harmonogramy wywozów nieczystości stałych z posesji zamieszkałych, punktów gniazdowych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są w zakładce "Harmonogramy" (ostatnia pozycja w menu po lewej stronie). 

 

Sprzedaż kwiatów

PGK "Saniko" Sp. z o.o. informuje, iż zakończyło sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym.

Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2015 11:13
 

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

 

Szanowny Kliencie,

     W związku z pojawiającymi się utrudnieniami dotyczącymi odbioru worków typu BIG-BAG na odpady pobudowlane z niektórych posesji na terenie Miasta Włocławek uprzejmie zawiadamiamy, że ich odbiór realizowany jest przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton o wymiarach 3,1m/8,6m (szerokość/długość). Biorąc pod uwagę parametry techniczne samochodu specjalistycznego, za pomocą którego dokonywany jest wywóz ww. worków zwracamy się do Państwa z prośbą o ustawienie worków w miejscu, gdzie umożliwiony będzie do nich dojazd ww. pojazdem. Droga dojazdowa winna być utwardzona i szeroka na minimum 3,5m, zaś na zakrętach jej szerokość winna umożliwić swobodne manewrowanie pojazdem. Niezapewnienie powyższych warunków odnośnie umiejscowienia worka typu BIG-BAG wiązać się będzie ze znacznymi utrudnieniami, bądź też niekiedy może uniemożliwić całkowicie jego odbiór. Prosimy zatem o dostosowanie się do ww. wymagań.

      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.