Procedura zawierania umów

W celu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie opróżniania pojemnika podmiot winien wypełnić deklarację, w której zawarte są informację na temat rodzaju gromadzonych odpadów, typu i ilości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania. Procedura dopuszczenia odpadów na składowisko innych niż zmieszane odpady komunalne wymaga od podmiotów gospodarczych:

  • sporządzenia podstawowej charakterystyki odpadu
  • wykonania testów zgodności przez laboratoria
  • dostarczenia w/w dokumentów do naszej siedziby przed zleceniem usługi

Wykaz odpadów niewymagających sporządzenia testów zgodności.

Grupa odpadów niewymagająca sporządzenia testów zgodności
Kod odpadu Opis
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 02 Szkło
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

Wymagane dokumenty w celu:
podpisania umowy: zlecenia usługi:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

NIP

REGON

Umowa najmu lokalu

Pieczątka firmy

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

NIP

Upoważnienie do reprezentowania podmiotu

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ