Zbieranie i transport odpadów

Drukuj PDF

Komunikat

   Powołując się na art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miasta Włocławek informujemy, iż nieruchomości niezamieszkałe (tj. obiekty gastronomiczne, placówki handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nie zostały włączone do systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę, co oznacza, iż zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych pozostają w mocy i nie ma obowiązku ich wypowiadania z dniem 1 lipca 2013 roku.

   Ponadto zgodnie z art. 6 przedmiotowej Ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

   Nadmieniamy jednocześnie, iż w związku z koniecznością osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów, o których mowa w ww. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórca odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do wyselekcjonowania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz opakowaniowych.

   W konsekwencji zmian przepisów istnieje obowiązek dokonania zmiany w naszej ofercie oraz dostosowania wzorca umowy, o czym Państwa poinformujemy.

W zakresie zbierania i transportu odpadów oferujemy usługi realizowane w systemie ciaglym lub na indywidualne zlecenie klienta.

Zapewniamy:

 • Odbiór odpadów komunalnych stałych.
 • Odbiór odpadów poprodukcyjnych (innych niż niebezpieczne).
 • Odbiór odpadów gromadzonych w systemie dualnym z podziałem na frakcję suchą i mokrą.
 • Odbiór odpadów użytkowych w ramach selektywnej zbiórki odpadów.
 • Zbiórke odpadów wielkogabarytowych.
 • Obsługe koszy ulicznych.

Do gromadzenia nieczystości oferujemy niżej wymienione typy pojemników:

37maly_118
381_118
411_118
Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym (60l) Pojemnik stalowy (na kółkach lub bez, 110l) Pojemnik z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym na kółkach (120l i 240l)
391_118
341_118
311_190
Pojemnik z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym na kółkach przeznaczony do gromadzenia odpadów organicznych (brązowy, 240l) Pojemnik stalowy (1100l) Kontener wykonany z blachy stalowej w kolorze niebieskim (KP-7)

Do selektywnego gromadzenia odpadów użytkowych oferujemy pojemniki typu:

1100_stalowy_szklo_119_155

23_209_193 22_209_206
21_162_160
Pojemnik stalowy na opakowania szklane (1100l) Pojemnik stalowy na opakowania szklane (2,5 m3) Pojemnik siatkowy na opakowania z tworzyw sztucznych (1100 l) Pojemnik stalowy na makulaturę (1100 l)

20_157_155
14_183_181

25_222_219
Kontener trzykomorowy na plastik, szkło i papier (KP-8) Pojemnik stalowy na gruz Worki typu BIG–BAG 1 m3 przeznaczony na drobne odpady pobudowlane Jednorazowy worek foliowy na odpady organiczne
Jednorazowy worek foliowy na opakowania z tworzyw sztucznych Jednorazowy worek foliowy na zmieszane odpady komunalne

Oprócz odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach Spółka nasza świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości gromadzonych luzem typu odpady pobudowlane, odpady wielkogabarytowe i inne. Zapewniamy załadunek oraz transport odpadów.

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Dla przedsiębiorstw, zakladów przemyslowych oraz placówek usługowo - handlowych oferujemy odbiór odpadów poprodukcyjnych typu:

 • odpady opakowaniowe,
 • odpady z przemysłu tekstylnego,
 • odpady z przemysłu celulozowo-papierniczego,
 • odpady z przemysłu spożywczego,
 • inne

Do gromadzenia w/w odpadów oferujemy kontenery KP 7.

Sprzęt przeznaczony do wywozu nieczystości

Spólka Saniko posiada nastepujący sprzet specjalistyczny przystosowany do zbierania i transportu odpadów:

RodzajIlośćPrzeznaczenie
Śmieciarka bezpylna 12
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
Śmieciarka bezpylna 2
Wywóz odpadów organicznych z funkcją do mycia i odkażania pojemników
Śmieciarka bezpylna 1 Opróżnianie koszy ulicznych
Samochód pod plandeką 3
Do wywozu nieczystości luzem
Samochody samowyładowcze 4
Do wywozu odpadów luzem
Samochody samowyładowcze z zamontowanym urządzeniem samozaładowczym 3
Do wywozu odpadów luzem
Samochód bramowy 3
Samochód do opróżniania kontenerów

2_240

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---