Harmonogramy

Harmonogram wywozów nieczystości stałych z posesji zamieszkałych dla miasta Włocławek:

 Aktualizacja 20.11.2017r.

 

ULICE OD A DO I

ULICE OD J DO M

ULICE OD N DO R

ULICE OD S DO Ż

 

Harmonogram wywozów nieczystości z punktów gniazdowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek:

 

Punkty gniazdowe - miasto Włocławek

 

Harmonogramy zapisane są w pliku PDF. Do prawidłowego odczytu pliku należy zainstalować program Adobe Reader - do pobrania TUTAJ.

Aby uruchomić w pliku PDF funkcję wyszukiwania należy nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + F, nastepnie w wyświetlonym oknie wpisać nazwę i numer wyszukiwanej ulicy oraz nacisnąć klawisz ENTER.

 


 

 

Harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - miasto Włocławek.

 

 

 DATA  GODZINA OSIEDLE
 21.10.2017  6:00 - 15:00  Śródmieście
 28.10.2017  6:00 - 15:00  Południe
 04.11.2017  6:00 - 15:00  Zazamcze i Zachód
 Kazimierza Wielkiego
 Wschód i Rybnica
 18.11.2017  6:00 - 15:00  Michelin i Zawiśle

 

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję ww. odpadów   najpóźniej   dzień   przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia odpadów koło pergoli śmietnikowych, właściwych dla ich miejsca zamieszania.

Mieszkańcy,   którzy   nie wystawią   ww.   odpadów   w   wyznaczonym   terminie   mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK   funkcjonuje przy ul. Komunalnej 4   we   Włocławku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

 

 

 

---hp---